Svært få TIA-innlagte får hjerneslag

Akutt innleggelse for TIA (drypp) gir betydelig redusert risiko for å få hjerneslag, viser ny utenlandsk og norsk forskning.