• Mottar du uføretrygd?

  FFO ønsker å se på hvilke konsekvenser den nye uførtrygden har for den enkelte. Undersøkelsen vil ikke gi oss svar på alt, men vi håper du har anledning til…


  Les mer
 • Ny uføretrygd

  I januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag. Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det…


  Les mer
 • SAFE (Stroke Aliance For Europe)

  Norsk forening for slagrammede  er medlem av den europeiske slagforeningen, SAFE (Stroke Aliance For Europe). Les mer om SAFE her: www.safestroke.org (engelsk) SAFE deltar blant annet i mange…


  Les mer
 • Markedsundersøkelse

  En entrepenørstudent ved Universitetet i Agder  jobber med å utvikle en mobilapplikasjon som kan gjøre hverdagen enklere for hjerneslagrammede, mennesker som har talevansker, hukommelsevansker og»usynlige vansker» som følge av…


  Les mer