Lokallag i Norsk forening for slagrammede:

Norsk forening for slagrammede har 18 registrerte lokallag, der noen av dem fungerer bedre enn andre. Det viktigste er at medlemmene våre har en møteplass, der en kan prate sammen med andre som har hatt hjerneslag eller er pårørende. Kaffen og det som hører til er en viktig del her. Her kan nevnes spennende foredrag (medisinsk personell, fysio- eller ergoterapeuter, farmasøyt eller lignende), likemannsarbeid (samtalegrupper), studiearbeid, informasjonsarbeid, tilrettelagte turer og andre arrangementer. Eksempler på studiearbeid er kulturhistoriske kurs, hobbyrelaterte kurs og organisasjonskurs.

Lag LOKALLAGSIDE Leder Adresse Telefon E-post
1. Florø Anita Solheim Steinset 91380748 anitasteinset@gmail.com
2. bergen Bjørn Thomas Thomassen Nygjerdet 11, 5162 LAKSEVÅG 920 85 044 nygjerdet_10@hotmail.com
3. Eidsvoll Knut Bekkelund Grueknausen 3, 2080 Eidsvoll 926 52 829 knubekke@online.no
4. Flekkefjord og Omegn Helge Gorden Osen Kråketonveien 3, 4400 Flekkefjord 908 39 797 hgo@vabb.no
5. Hedmark Kontakt Thor Arne Hovedstyret 90852731 tasamu@online.no
6. Innherred Hilde Gunn Wanderås Støreshøgda 137, 7620 Skogn 950 76 356 hgwanderas@gmail.com
7. Kristiansand og omegn Aud Løland Riskestien 18B, 4635 KRISTIANSAND S 957 31 976 audloe@icloud.com
8. Arendal og omegn Kontakt NFS Kristiansand Aud Løland 957 31 976 audloe@icloud.com
9. Larvik Kristian L. Klipper Tordenskjoldsg. 37B, 3263 Larvik 33 18 13 05 / 480 35 655 lauri-kl@online.no
10. Molde og omegn Inger R. Bloch Meteorv. 12, 6419 Molde 71 21 09 41 / 482 20 981 inger.r.bloch@gmail.com
11. Nord-Jæren Ellen W.  Ree Hognestadvegen 42B, 4340 Bryne 900 96 669 ellenwree@gmail.com
12. Oslo
13. Søre Sunnmøre
14.Ålesund og Omegn Kjell Inge Skarbø Helle, 6265 Vatne 907 43 008 kjell@skarbo.net
15. Drammen og Omegn Gunnlaug Leithe Damm Såsengata 27, 3050 Mjøndalen 416 35 747 leithe-damm@hotmail.com
16. Nedre Romerike Petter Gundhus Kjeld Stubs vei 3, 2010 Strømmen 948 14 210 petter@gundhus.no
17. Stjørdal Torfinn Hagen Jullumsvegen 48, 7517 Hell 908 43 574 torf-h2@online.no
18. Follo Thor Arne Samuelsen 90852731 tasamu@online.no
19. Tromsø Trine Berger Håkonsen Leirbakken 5, 9046 OTEREN 970 83 743 trine_haakonsen@hotmail.com
20. Hallingdal Jan Helge Tuv 411 61 795 janhtuv@gmail.com