Likepersonsarbeid

Likepersoner er medmennesker som vet hvor skoen trykker. De har kommet videre i egen prosess og deler sine erfaringer som slagoverlevende eller pårørende for å støtte de som har kommet i samme situasjon.

Vi holder jevnlig likepersonskurs, der deltagerne diskuterer rolleforståelse og blir kjent med verktøy som gir trygghet i møte med mennesker.

Foreningens sentrale likepersonsutvalg kan kontaktes på e-post og telefon (se oversikt i ramme på denne siden).

Send gjerne inn spørsmål til likepersonspalten vår ved å benytte vår e-postadresse likepersonsansvarlig@gmail.com

Likepersonsansvarlig Ann Kunish

… kan kontaktes personlig på telefon eller epost:

tlf 92469395

likepersonsansvarlig@gmail.com