Medlemsbladet Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Hjernecella.

Bli medlem

Artikler til Hjernecella sendes til redaktør Jannicke Boug, Solbråtanveien 22, 1410 Kolbotn.

Mobil: 922 58 241  email: hjernecella.red@gmail.com

Siste frist for artikler til utgave 4-2021 er 5.november 2021.

Tidligere utgaver som kan leses (trykk på nr du vil lese):

År Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2021 Trykk her nr 1-2021

Trykk her nr 2-2021

2020  TRYKK HER nr 1-2020 TRYKK HER nr 2-2020 TRYKK HER nr 3-2020 TRYKK HER nr 4-2020
2019 TRYKK HER nr 1-2019 TRYKK HER nr 2-2019 TRYKK HER nr 3-2019 TRYKK HER nr 4-2019

2018 Trykk her nr 3-2018 TRYKK HER nr 4-2018