Færre komplikasjoner etter hjerneslag!

Publisert: 2016-09-19 06:00
Mari Rian Hanger
mari.rian.hanger@dagensmedisin.no

– Reduksjonen i komplikasjoner skyldes hovedsakelig en reduksjon hos gruppen med moderate hjerneslag, sier Martina Reiten Bovim.

 

Risikoen for komplikasjoner etter hjerneslag gikk ned med 36 prosent på ti år.