Slagrammedes Forening i Oslo (SFiO) minner om temamøter 2017 fra OUS

Oslo universitetssykehus avholder flere temamøter for slagrammede høsten 2017.

Møtene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Møtene avholdes fredag 22.9, fredag 13.10, fredag 17.11.

For å se invitasjon og program, trykk her:

Invitasjon og program