Slagforeningen i Oslo arrangerer tur til Oscarsborg

Slagrammedes Forening i Oslo – SFiO inviterer til tur til Oscarborg Festning
onsdag 3. juni fra kl.9.00 til ca. kl.18.00

Bussen vi skal reise med har rullestolheis og den tar også elektrisk rullestol/rulator. Vi starter turen fra Aker Sykehus, v. Blomsterutsalget/taxiholdeplassen og har som mål å komme oss til Oscarborg Festning.
Turen går nedover E-6 mot Vestby. Stopper på Marche’s Veikro for kaffe/te og
2 halve rundstykker. Etter stoppen kjører vi mot Drøbak på Rv 152. Passerer Drøbak City og Golfbanen på Dyrløkke og ned mot Havna i Drøbak. Handikap vennlig båt over fjorden.

Ved ankomst Oscarsborg Festning blir vi møtt av lederen for
Skedsmo og Follo Slagforening. Bjørn Bakke som er guide på Oscarsborg Festning. Han leder oss rundt og forteller historien om festningen. Etter omvisningen vil vi ha litt mat igjen og «Kommandanten» Hotel og restaurant venter med middag – dessert og kaffe. Drikke utenom dette må betales av den enkelte.
Gode og mette rusler vi ned mot ferja og en fin overfart til Drøbak og bussen vår.
Turen er subsidiert og dere betaler for turen pr. person, alt inkludert kr.400,-.
Ta gjerne med venner/bekjente. Betaling på bussen.
Påmelding skjer til foreningens telefonnummer 97072326 eller bruk e-post
slagrammede_oslo@sfio.no eller til Thor på telefon 95212434.

NB: Ny tidsfrist for påmelding er tirsdag 26. mai 2015
Husk å gi beskjed ved påmelding om du bruker rullator, manuell eller elektrisk rullestol.

.
PARKERING ved Aker:
De som har handikapbevis kan parkere på anviste plasser. PS. Flere av disse har tidsbegrensning på 4 timer. For andre med bil henvises til parkering på plasser for P-automat Dere kan også parkere utenfor sykehusområdet som er gratis. Dette er ved avkjøring til sykehuset langs Trondheimsveien.

Vel møtt!
Hilsen Turutvalget