NSF lokallag Nedre romerike avholder medlemsmøte.

NSF lokallag Nedre Romerike avholder medlemsmøte etter lokallagets årsmøte onsdag 26.februar kl 1800
på Skedsmotun Bo-og Behandlingsenter, Husebyvn. 18, 2020 Skedsmokorset.

Det arrangeres en uhøytidelig QUIZ og hyggelig sosialt samvær.
Enkel bevertning og loddsalg.
Gevinster til loddsalget mottas med takk! Husk kontanter til loddkjøp.

 

Trenger du skyss til møtet? Lions tilbyr kostnadsfri skyss til og fra møtet. NB. Dette gjelder kun medlemmer på Nedre Romerike som ikke kan kjøre bil og ikke har andre i husstanden som kan kjøre.
Meld fra om skyssbehov til sekretær Bente snarest og senest. 23.februar på mobil 41471478.

 

VELKOMMEN!