NFS Oslo – SiFO arrangerer kurset «kom i gang»

Første del av kurset «kom i gang» arrangeres.

Se nyheter på www.slagrammede.org for mer info eller kontakt SFiO, mob 970 72 326 for mer info