NFS Oslo – SFiO arrangerer andre del av kurset «kom i gang»

NFS Oslo – SFiO arrangerer andre del av kurset «kom i gang»

Se nyheter under http://www.slagrammede.orgfor mer info eller ring SFiO, mob 970 72 326 for mer informasjon.