NFS Drammen og Omegn: Slaggruppa G60, besøk fra Byarkivet

              Sted: Grønland 60, Strømsø, Drammen, 2.-etg. Virksomhet Kultur

              Tidspunkt: Kl. 11.00 – 12.30

              Tom Oddby fra Byarkivet forteller og viser bilder