Julemøte i NFS Ålesund

Den 1. desember er vårt siste møte før jul.
Julemøtet holdes på Hatlane omsorgsenter Kl 1800 vestibylen 1. etg.
Denne dagen skal vi ha juleavslutning med fåreribbe og det som hører til.
Det blir også kaffe og kakke etter middagen.
Vi har også i år fått en pianist til å spille for oss så vi regner med at det også blir allsang.
Alt dette koster den nette sum av kr. 100,00 for våre medlemmer, som betales ved oppmøte.
Vi må ha din bestilling snarest slik vi får bestilt middag til alle og den blir bindene.
Skulle du ønske å komme så ta kontakt med Kjell på e-post: kjell@skarbo.net eller telefon 907 43 008