Hjerneskadekonferansen og nevrokongressen 2017.

I 2017 er Hjerneskadekonferansen og Nevrokonferansen slått sammen til èn konferanse.


Konferansen og kongressen finner sted 3 – 4 mai kl 09.00 – 16.00 på Clarion Hotel & Congress Trondheim


Avdeling for ervervet hjerneskade ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og aggruppen for nevrosykepleiere i Norges Sykepleierforbund (NSF) er teknisk arrangør.

For påmelding og mer informasjon, se konferansen nettside: https://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017

Hovedtema for neste års konferanse er Posttraumatisk amnesi/forvirring og milde og moderate traumatiske hodeskader.
Underordnede tema vil være bl.a. søvnhelse, livskvalitet, velferdsteknologi og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, etter hjerneskade og nevrologiske sykdommer.

Programkomiteen har representanter fra alle de store rehabiliteringssentrene ved norske sykehus samt representanter fra Personskadeforbundet LTN og NSFs faggruppe for nevrosykepleiere.