Åpent møte i Molde

Møtet holdes på Alexandria hotell. Se dagspressen for mer info.