Åpent møte i Drammen

3.september 2015
Folkets Hus, Drammen, kl. 17.00 – 19.00,sal 2. inngang fra St.Olavsgt.

En slagrammet forteller;

« Gå i mine fotspor – Følg stien jeg har gått »
« Min historie – utfall – Min rehabilitering – Opplevelser og – Livet i dag.»

Hilde Evensen, leder av NFS Hedmark, ble rammet av hjerneslag som 23 åring og småbarns mor. Hun deler på en levende måte, erfaringer gjort underveis på den stien hun har gått.
Sammen med sin mann Per Inge gir de et åpent innblikk i sin hverdag som slagrammet og som pårørende.
Gjennom sitt engasjement for slagrammede og pårørende i sitt hjemfylke har hun sterkt bidratt til «Det gode liv» for mange.
I dikt gir hun sine hverdagstanker fritt spillerom.
Benytt anledningen etter innledningen til å snakke med Hilde og Per Inge Evensen om erfaringer.

Det blir en enkel bevertning – Alle er hjertelig velkomne.

Med vennlig hilsen NFS Drammen og omegn Styret
Svein Bugge Persson Leder
Mobil; 918 43 161