Rehabilitering

Det er urealistisk å tro at alt skal bli som før hjerneslaget. Målet med rehabiliteringen er at man skal bli så uavhengig som mulig.

Rehabiliteringen er avhengig av mange ting, og det er umulig å si hvor lang tid det vil ta:

  • noen kan bli nesten som før i løpet av uker eller måneder
  • halvparten kan bli nesten som før etter noen år
  • mindre enn 1/3 vil bli helt som før

Begrensninger:

Tretthet etter hjerneslag gjør at man fort blir trist eller nedstemt. Utholdenhet er nødvendig for å kunne opprettholde motivasjonen under rehabilirteringen.

Trening kan bare brukes i korte perioder da kroppen blir veldig rask sliten.

De første dagene:

Forskning har vist at det er best å komme på et sykehus med slagenhet straks.

Alvorsgraden av hjerneslaget viser hvor stor grad av pleie du trenger både i startfasen og senere:

  • De med store skader, slik som svelgeproblemer, svakt bevisthetsnivå og lammelser trenger omfattende pleie. Problemer med inkontinens, forstoppelse, hudproblemer og smerter krever kontinuerlig tilsyn for å unngå
  • Pasienter med mindre alvorlig hjernesleg kan bli sendt hjem og motta behandling på hjemstedetsamtidig som de er under behandling /tilsyn av sin fastlege. Om nødvendig kan de bli sendt til en rehabiliteringsklinikk for en kortere periode.

 

Noen private rehabiliterings-institusjoner med tilbud for hjerneslag som har avtale med helseregionene:

Helseregion Avtale-tidsrom Rehabiliteringssted Se også:
Helse NordNorge 1.1 2015 – 31.12.2018 Opptreningssenteret i Finnmark
Nord-Norges kurbad
Valnesfjord helsesportsenter
Nordtun helserehab 
Helgeland rehabilitering
Helse MidtNorge Avtale fra 2015 – PTØ-senteret Trondheim St. Olavs Hospital HF
Meråker kurbad Helse Møre og Romsdal HF
Betania Malvik Helse Nord-Trøndelag HF
Helse VestNorge Avtale fra 2015 – Hauglandsenteret
Åstveit Helsesenter
Helse SørØstNorge Avtale fra 2015 – Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering
Høyenhall Helse og Rehabilitering
Jeløy Kurbad
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Steffensrud Rehabiliteringssenter
Unicare Fram A/S
Vikersund Kurbad

Noen av rehabiliteringsstedene har avtaler med flere helseregioner. Kontakt aktuelt rehabiliteringssted for mer informasjon.

Steffensrud     IMG_1310     Trugetur

Bilder fra Steffensrud rehabiliteringssenter.