Norsk forening for slagrammede

Norsk forening for Slagrammede (NFS) ble etablert i 2007 av slagrammede og pårørende da det er de som vet hvordan dem selv eller deres nære blir påvirket av et hjerneslag.

I tillegg til å arbeide innenfor fagfeltet hjerneslag prøver foreningen å sosialisere samt aktivisere slagrammede i alle aldre med egne aldersmessige- og felles- aktiviteter. Foreningens styre er sammensatt av slagrammede og pårørende i alle aldre.

Organisasjonen ønsker å være til hjelp for alle dem som har fått slag og deres familie. Medlemskap i organisasjonen kan tegnes av slagrammede, pårørende og andre interesserte.

  NFS´ målsetting:

  • Redusere antall hjerneslag i Norge
  • Bedre rehabiliteringstilbudet til slagrammede
  • Arbeide for at tid fra symptom på hjerneslag inntreffer til innleggelse på sykehus blir kortest mulig.

 NFS ønsker å:

  • Gi informasjon om risikofaktorer og hvordan man unngår disse
  • Styrke rehabiliteringen etter hjerneslag
  • Lette overgangen fra sykehus/rehabiliteringsinstitusjon til hjemmet
  • Hjelpe slagrammede og pårørende gjennom likemannsarbeid og informasjon
  • Utføre helsepolitisk arbeid til beste for slagrammede

 

nfs_logo3