• NFS Slagtelefon

  NFS Slagtelefon 941 72 388. Åpen alle hverdager 0900-1600.


  Les mer
 • Forsking i Europa

  SAFE (Stroke Alliance For Europe) er en viktig partner i ny forskning for å forebygge komplikasjoner etter hjerneslag EU-kommisjonen har bevilget penger til et nytt prosjekt om hjerneslag under programmet…


  Les mer
 • Gode grunner til hjerneslag-screening

  SCREENE? – Bør man lete opp pasienter med hjerteflimmer for å tilby slagforebyggende behandling, spør Steinar Madsen. Bildet viser utskrift av EKG. – Konsekvensene av uoppdaget atrieflimmer er alvorlige, sier…


  Les mer
 • Et hjerneslag er et angrep på hjernen

  For at hjernen skal fungere, må den ha konstant blodtilførsel som gir næring og oksygen til hjernecellene. Et hjerneslag…


  Les mer
 • Fikk blodpropp som 22-åring

  – Jeg var på jobb den morgenen og klarte kun å sette meg ned ved pulten og konstatere at jeg ikke klarte å være der, sier Grethe Lunde (42)…


  Les mer
 • Hjerneåret 2015

  I 2015 arrangeres Hjerneåret i Norge som en del av det europeiske Hjerneåret (Year of the Brain). Det europeiske hjernerådet koordinerer Hjerneåret i et omfattende samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner,…


  Les mer
 • Mottar du uføretrygd?

  FFO ønsker å se på hvilke konsekvenser den nye uførtrygden har for den enkelte. Undersøkelsen vil ikke gi oss svar på alt, men vi håper du har anledning til…


  Les mer
 • Ny uføretrygd

  I januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag. Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det…


  Les mer
 • SAFE (Stroke Aliance For Europe)

  Norsk forening for slagrammede  er medlem av den europeiske slagforeningen, SAFE (Stroke Aliance For Europe). Les mer om SAFE her: www.safestroke.org (engelsk) SAFE deltar blant annet i mange…


  Les mer
 • Markedsundersøkelse

  En entrepenørstudent ved Universitetet i Agder  jobber med å utvikle en mobilapplikasjon som kan gjøre hverdagen enklere for hjerneslagrammede, mennesker som har talevansker, hukommelsevansker og»usynlige vansker» som følge av…


  Les mer