Nyeste nummer av Hjernecella er ute!

Her kan Hjernecella 2018/3 leses. Fungerende redaktør Bjørn Bakke har igjen satt sammen et flott blad.

God lesing!

Hjernecella 2018-3