HovedstyretTittel Navn Adresse Telefon E-post
Leder Bjørn Bakke Flatåsen 3, 1440 Drøbak 901 44 031 leder@slagrammede.org
Nestleder Aud Løland Riskestien 18B, 4635 Kristiansand S 957 31 976 audloe@icloud.com
Kasserer kommer kommer kommer kommer
Sekretær Tor-Ole Tveterhagen kommer kommer toroleslag@gmail.com
Styremedlem kommer kommer kommer kommer
Styremedlem Anne-Sofie Bergersen Idubakken 1, 3274 Larvik 920 31 372 Idubakken1@gmail.com
Styremedlem Ann Kunish Seljeveien 35, 0575 Oslo 924 69 395 likepersonsansvarlig@gmail.com

Redaksjonskomité Hjernecella:


Tittel Navn Adresse Telefon E-post
Ansvarlig redaktør Kjell Inge Skarbø Helle, 6265 Vatne 907 43 008 kjell@skarbo.net
Fungerende redaktør Bjørn Bakke Flatåsen 3, 1440 Drøbak 901 44 031 hjernecella.red@gmail.com
Inger R. Bloch Meteorv.12, 6419 Molde 71 21 09 41/ 482 20 981 inger.r.bloch@gmail.com
Norlaug Skarbø Vatnefjordveien 662, 6265 Vatne 951 31 167 norlaug@skarbo.net

Likepersonsutvalg:

Tittel Navn Adresse Telefon E-post
Leder Ann Kunish Seljeveien 35, 0575 Oslo 924 69 395 annkunish@gmail.com
Scott Robertson Ingalia 6, 6016 Ålesund 959 79 508 loydrob@hotmail.com
Ingrid Ungar Solfagerstien 12, 4021 Stavanger 980 41 215 ingridungar@hotmail.com

Studieutvalg:

Tittel Navn Adresse Telefon E-post
Leder Magnar Aukrust Ekebergveien 194B, 1162 Oslo 915 68 214 magnaraukrust@gmail.com
Dag Lindam Sveen Sørengkaia 86, 0194 Oslo 930 93 530 dag.sveen@hotmail.com
Kjell Inge Skarbø Helle, 6265 Vatne 905 47 008 kjell@skarbo.net

Hjemmesider:

Tittel Navn Adresse Telefon E-post
Webansvarlig Ann Kunish Seljeveien 35, 0575 Oslo 924 69 395 likepersonsansvarlig@gmail.com