Medlemsbladet Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Hjernecella.

Bli medlem

 

Artikler til Hjernecella sendes til fungerende redaktør Bjørn Bakken, Flatåsen 3, 1440 Drøbak.

Mobil: 901 44 031  email:bakke.bj@gmail.com

Siste frist for artikler til utgave 4-2018 er 10.november 2018.