Medlemsbladet Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Hjernecella.

Bli medlem

 

Artikler til Hjernecella sendes til redaktør Anne-Sofie Bergersen, Idubakken 1, 3274 Larvik

Mobil: 920 31 372  email:Hjernecella.red@gmail.com

Siste frist for artikler til utgave 2-2018 er 10.mai 2018.