• Gode grunner til hjerneslag-screening

  SCREENE? – Bør man lete opp pasienter med hjerteflimmer for å tilby slagforebyggende behandling, spør Steinar Madsen. Bildet viser utskrift av EKG. – Konsekvensene av uoppdaget atrieflimmer er alvorlige, sier hjertespesialist Steinar Madsen. På Den nasjonale hjerneslagkonferansen som arrangeres i Oslo fredag, skal tar medisinsk fagdirektør og hjertespesialist Steinar Madsen, samt den svenske professoren Mårten […]

  Les mer
 • Et hjerneslag er et angrep på hjernen

  For at hjernen skal fungere, må den ha konstant blodtilførsel som gir næring og oksygen til hjernecellene. Et hjerneslag inntreffer når blodtilførselene til deler av hjernen stopper opp slik at hjerneceller blir skadet eller dør. I de verste tilfellene kan hjerneslag være dødelig eller gi varige funksjonshemninger. En person kan bli nummen, veik eller lammet […]

  Les mer
 • Hjerneåret 2015

  I 2015 arrangeres Hjerneåret i Norge som en del av det europeiske Hjerneåret (Year of the Brain). Det europeiske hjernerådet koordinerer Hjerneåret i et omfattende samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner og industrien. Velkommen til åpning: Hjerneåret 2015 innledes offisielt i Universitetets aula i Oslo. Den formelle åpningen er 19. februar og det vil foregå […]

  Les mer
 • Mottar du uføretrygd?

  FFO ønsker å se på hvilke konsekvenser den nye uførtrygden har for den enkelte. Undersøkelsen vil ikke gi oss svar på alt, men vi håper du har anledning til å besvare de spørsmålene vi ønsker å se på i første omgang. Dette vil bli nyttige svar i FFOs videre arbeid. På forhånd takk for hjelpen! […]

  Les mer
 • Ny uføretrygd

  I januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag. Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det blir blant annet endringer på hvordan pensjonen beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av pensjonen og hvordan uføretrygden skal beskattes. Les […]

  Les mer
 • SAFE (Stroke Aliance For Europe)

  Norsk forening for slagrammede  er medlem av den europeiske slagforeningen, SAFE (Stroke Aliance For Europe). Les mer om SAFE her: www.safestroke.org (engelsk) SAFE deltar blant annet i mange forskningsprosjekter i EU og denne siden vil bli benyttet til nyheter fra disse forskningsprosjektene og andre nyheter fra SAFE. Her kan du lese den siste oppdateringen fra […]

  Les mer
 • Markedsundersøkelse

  En entrepenørstudent ved Universitetet i Agder  jobber med å utvikle en mobilapplikasjon som kan gjøre hverdagen enklere for hjerneslagrammede, mennesker som har talevansker, hukommelsevansker og»usynlige vansker» som følge av dette. Hun har selv vært pårørende hele sitt liv og har sett utfordringer hjerneslag byr på. Derfor samarbeider hun nå med en hjerneslagpasient om en brukervennlig […]

  Les mer

© 2020 Norsk forening for slagrammede