• Informasjon om det foreslåtte samarbeidet mellom Norsk forening for slagrammede, Afasiforbundet, Landsforening for slagrammede og LHL Hjerneslag

  Et enstemmig styre i NFS ønsker å komme med litt informasjon om det foreslåtte samarbeidet. Afasiforbundet, Landsforening for slagrammede, Norsk forening for slagrammede og LHL Hjerneslag jobber med å utforme en avtale om et samarbeid fra sak-til-sak. Det er ikke snakk om sammenslåing av organisasjonene eller innsyn i hverandres medlemsregistre. Samarbeidet er først og fremst […]

  Les mer
 • Nyeste nummer av Hjernecella er ute!

  Her kan Hjernecella 2018/3 leses. Fungerende redaktør Bjørn Bakke har igjen satt sammen et flott blad. God lesing! Hjernecella 2018-3

  Les mer
 • Lydbøker er helsefremmende!

  Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) kjører i høst en kampanje for å informere helsepersonell og brukerorganisasjoner om hvordan lydbøker kan ha en helsefremmende effekt og øke livskvaliteten. I tillegg henvender de seg direkte til noen utvalgte brukergrupper. Slagrammede er en av gruppene de ønsker å nå ut til. Deres lydboktilbud kan være til god hjelp […]

  Les mer
 • 29. oktober er verdens slagdag!

  29. oktober er verdens slagdag. Mens NFS har hjerneslag på dagsorden 365 dager i året, er det ekstra godt å ha en utpekt dag i året der slag får fokus. Her kan du lese nyheter fra rundt om i verdenen: World Stroke Organisation – World Stroke Day 2018 American Stroke Association European Stroke Organisation   […]

  Les mer
 • Personlige historier: Rut Eli Jensen

  Vår medlem Rut Eli Jensen forteller sin historie til Alt om din helse. http://www.altomdinhelse.no/hjernen/hjerneslag/rut-eli-jensen-fikk-hjerneslag-her-en-hennes-historie-om-veien-tilbake

  Les mer
 • Hurra, vi har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen!

  Vi i prosjektgruppa og styret i NFS Molde og omegn er overveldet over å ha mottatt midler fra ExtraStiftelsen til vårt prosjekt «Rehabilitering i et livsløpsperspektiv». Dette betyr for oss anerkjennelse av vårt arbeid som allerede har pågått i ett år. Vi får også mulighet til å formidle resultatene av spørreundersøkelsen på en måte som […]

  Les mer
 • Invitasjon til å besøke det nye Studio 99 på Sunaas

  Britt-Marie Rak, daglig leder på SUN HF poliklinikk Oslo ved Aker helsearena Sunnaas sykehus HF, inviterer til åpne dager på Sunaas, og har sendt følgende innbyelsestekst: Flere enn 10.000 personer i Norge lever med nedsatt funksjonsevne grunnet skader eller sykdommer i sentralnervesystemet. Flere hundre nye rammes årlig. De fleste mangler tilfredsstillende treningstilbud når de kommer […]

  Les mer
 • Likepersonskonferanse for unge slagrammede i Bergen 08.-09. september

  Er du ung, slagrammet, under 55 år og ønsker å møte andre i samme situasjon? På likepersonskonferansen for unge slagrammede kan du dele utfordringer og erfaringer. Det blir et bredt program med fokus på blant annet likepersonsarbeid, senskader, psykisk helse og rehabilitering. Innlegg holdes av slagrammede, pårørende og fagpersoner. Sted: Scandic Ørnen i Bergen Dato […]

  Les mer
 • Samtalegruppe på enhet for rehabilitering, Aker sykehus

  Tiden like etter et hjerneslag er opprivende for både slagrammede og pårørende. En ny hverdag inntreffer, og usikkerheten er stor. NFS får ofte tilbakemeldinger fra slagrammede og pårørende om at de gjerne skulle visst om og hatt tilgang til likepersoner tidlig i prosessen. I høst forsøker SFiO å møte dette behovet ved å etablere en […]

  Les mer
 • EU-finansierte prosjekter i SAFE (Stroke Alliance for Europe)

  NFS har mottatt informasjon om forskningsprosjekter fra SAFE – Stroke Alliance for Europe. Disse forskningsprosjekter er rettet mot hjerneslag, og blir finansiert av Europakommisjonen. Prosjekter som er nye i år er: TENSION – «blodproppslynge» Det er nylig lansert en større internasjonal studie for å utvide bruken av mekanisk thrombectomi. Thrombectomi er en behandling mot en […]

  Les mer

© 2020 Norsk forening for slagrammede