Slagrammedes Forening i Oslo (SFiO) inviterer til medlemsmøte.

MEDLEMSMØTE
TORSDAG 7. september 2017 – PÅ LMS BYGNING 41 B
AKER SYKEHUS KL. 18.30

Vel møtt til Medlemsmøte i SFiO.

I dag får vi besøk av Per Erik Høst Thjømøe som forteller om forfatteren Andre Bjerke.

Orientering fra styret:
Vi minner igjen om turen til Savalen som vi har sendt informasjon
om tidligere, ta kontakt med hotellet direkte. Tlf: 62 47 17 04.

Medlemsmøter 2.halvår 2017: 12/10 medlemsmøte. 24/11 julebord.                    

Temamøter: På Lærings og Mestringssenteret Aker Sykehus:
                      22/9 Rettigheter og muligheter etter hjerneslag v/sosionom
                      13/10 Hverdagsmestring og rehabilitering etter utskrivelse.
                      17/11 Medisinske forhold og behandling etter hjerneslag v/overlege seksjon for hjerneslag.

Det blir servering av snitter. Kaffe/Te.

Ta med en gave for utlodding.

Hjemmesiden vår er www.slagrammede.org
Vi har også egen facebook side.
Grasrotandelen ved Lotto og spill er: 891230052
OBS! Medlemsmøtet ventes å være slutt ca. kl. 21.00
Vennlig hilsen
Styret

PS. Se aktivitet KOM I GANG kurs begynner 2. oktober 2017.

Slagrammedes Forening i Oslo-SFiO Torbjørns vei 5 1086 Oslo slagrammede_oslo@sfio.no tlf.97072326 Org.nr.891230052