Slagkafe i Drammen

Sted: Ligostua, Åssiden, Drammen