NSF lokallag Nedre Romerike arrangerer årsmøte 2020

NSF lokallag Nedre romerike avholder årsmøte 2020
onsdag 26.februar kl 1800 på Skedsmotun Bo-og Behandlingsenter, Husebyvn. 18, 2020 Skedsmokorset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes skriftlig innen 12. februar til:
Unni Hagen, Inges gt. 18 A, 2004 Lillestrøm/e-post unni.hagen1@vikenfiber.no

Etter årsmøtet avholder vi medlemsmøte med en uhøytidelig QUIZ og hyggelig sosialt samvær.
Enkel bevertning og loddsalg.
Gevinster til loddsalget mottas med takk! Husk kontanter til loddkjøp

Trenger du skyss til møtet? Lions tilbyr kostnadsfri skyss til og fra møtet. NB. Dette gjelder kun medlemmer på Nedre Romerike som ikke kan kjøre bil og ikke har andre i husstanden som kan kjøre.
Meld fra om skyssbehov til sekretær Bente snarest og senest. 23.februar på mobil 41471478.

Regnskap og budsjett deles ut på årsmøte.

VELKOMMEN