NFS Oslo – SFiO arrangerer tredje del av kurset «Kom i gang».

NFS Oslo – SFiO arrangerer tredje del av kurset «kom i gang».

SE nyheter under www.slagrammede.org.org eller kontakt SFiO på mobil 970 72 326