NFS Hedmark – Kanefart i Vang

Lørdag 13. februar kl 16:00
Kanefart i Vang, sosialt hygge
Kaffe og utlodning. Eget skriv om dette i nyttårsbrevet.