NFS avholder Høstkonferanse for lokallagene!

NFS arrangerer Høstkonferanse for lokallagene lørdag 14 – søndag 15 oktober på Thon Hotel Oslo Airport.

Her kan lokal-lagene fra hele landet møtes og utveksle erfaringer samt få inormasjon, etc, fra hovedforeningen.

Invitasjon og program sendes lokallagene.

Kontakt lokalstyrene for mer informasjon!