Lokallaget FOLLO arrangerer åpent møte 29 oktober!

Lokallaget FOLLO inviterer til åpent møte på

 

«VERDENS SLAGDAG» lørdag 29.oktober kl. 11-14 på Finstadtunet i Ski.

Denne dagen slutter alle slagforeninger i verden opp om hovedparolen i år som er «Slag kan behandles».

NFS Follo har fått med to interessant foredragsholdere:

CHARLOTTA HAMRE:

fra Oslo Universitetssykehus som er doktorgradsstipendiat og fysioterapeut.Hun vil blant annet snakke om prosesser i slagrehabiliteringen, trening og behandling av synlige og usynlige skader og mestring og motivasjon. Hun er særlig opptatt av skjulte (kognitive) utfall etter et hjerneslag og vil også snakke om dette.

GRO RAVNE:

er leder for NAV i Frogn og hun vil snakke om hva NAV kan hjelpe med etter et hjerneslag og hva som skal til for å få til en god samhandling. Hun vil også fortelle om NAV sine muligheter mhp. sykepenger, AAP (arbeidsavklaringspenger), uføretrygd og støtte i prosessen med å komme tilbake i jobb. Og hun vil snakke generelt om hvordan kommunene arbeider og hvor man skal henvende seg for å få hjelp, for eksempel med hjelpemidler eller økonomisk sosialhjelp.

Det vil selvsagt bli mulig å stille spørsmål, og mellom foredragene tar vi en liten pause hvor det blir servert kaffe og litt å tygge på.

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen til noen timer sammen om et viktig tema: yngre og eldre slagrammede, pårørende (mor, far, kone, mann, barn, søsken, venner …) – og alle andre.

Følg oss også på Facebook: Slagrammede i Follo (åpen side og lukket gruppe for NFS medlemmer).

Kontakt leder Bjørn Bakke, mob 901 44 031 for mer informasjon.

Velkommen!

NFS FOLLO