Lokallaget Drammen og omegn inviterer til pårørendetreff.

NFS Drammen og omegn inviterer til pårørende treff 10.oktober 2017, Kl. 18.00 –20.00  hos  Skape Gode Dager, Utviklingsenheten i Helse, sosial og omsorg i Drammen, Wergelandsgt.13, Drammen 

NFS Drammen og omegn har som formål å bidra til at slagrammede og pårørende skal kunne skape; gode dager med trygghet og livskvalitet.

Dette gjennom et nært samarbeid med sykehuset, hvor foreningens likepersoner besøker slagrammede annen hver tirsdag. Og senere i forløpet ved besøk i hjemmet og på institusjoner, for eventuelt å bistå.

Etter hjerneslag blir dagene endret også for den /de pårørende. Mange praktiske sider ved den nye situasjonen dukker opp, med særlig tungt ansvar både psykisk og fysisk for de pårørende.

 Derfor er det veldig tjenlig at pårørende kan komme sammen, å få informasjon av fagpersonell  fra kommunen om tilbud/tiltak, også om pårørendes rolle i nær fremtid og på sikt. Se program.

Vi vil også skape kontakt, de pårørende seg i mellom, slik at man kan snakke om felles opplevelser, og utveksle erfaringer. Den pårørende er ikke alene. Det er mange med samme hverdag med tilnærmet samme utfordringer.

Også ved dette møte, og etter innledningene, vil pårørende kunne sette seg sammen i mindre grupper rundt småbord til samtale om sine erfaringer. En meget god terapi for veien videre til gode dager.

Ser med dette frem til en fin og givende kveld. Med utveksling av erfaring og god informasjon om rettigheter og muligheter for en bedre hverdag.

 Foreningen ser det som svært viktig at pårørende kan være tilstede. Vi tilbyr derfor å dekke eventuell assistanse i hjemmet, der dette er nødvendig for deltakelse, med kr. 300.-.

Påmelding ønskes innen 5.oktober 2017, til:

Leder Svein Bugge Persson, tlf. 918 43 161 – e-post; sveperss@online.no

Pårørendekontakt Øivind Hulbak, tlf. 913 90 660 – e-post; oivindhulbak@ebnett.no

Pårørendekontakt Kari Harm, tlf. 917 28 547 – e-post; kaharm@online.no

Velkommen skal dere være!

Med vennlig hilsen

NFS Drammen og omegn

Svein Bugge Persson

Program:

 Kl. 18.00       Åpning

                        Svein Bugge Persson. leder NFS Drammen og omegn

 Kl.18.05         Innledning om pårørendetreffets mål

                        Øivind Hulbak, Pårørende kontakt, NFS Drammen og omegn

Kl.18.10         Tema: Pårørendes rolle i arbeidet med å Skape gode dager for

                      Slagrammede i Drammen kommune

                        v/ Anniken Blichfeldt Muren, Helsesjef/virksomhetsleder

                        Tema: Støttemuligheter og hvor  i Drammen kommune

                        v/ Toril Løberg, Virksomhetsleder for Tjenestetildeling          

                         og samordning

 Kl.19.00        Pause – Enkel bevertning

KL.19.15       Samtalegrupper – pårørende

 Kl.20.00        Avslutning