Lokallag Larvik arrangerer turer i bøkeskogen!

Gåtur i bøkeskogen i Larvik!

Vi møtes onsdag 31. juli kl 12.00, oppmøte v/flaggstengene.
Vi rusler en kort løype m/pause. Tilrettelagt for rullestoler, rullatorer, staver.
Etterpå samles vi på bøkekroa hvor vi får kjøpt kaffe, etc, og noe å bite i.
Møt opp, dette er noe vi alle kan være med på, lavterskelstilbud!
Alle er velkomne, vi ser frem til en dag med sosialt samvær!
Styret.

Kontaktperson: Kristian L. Klipper mob 480 35 655 email: lauri-kl@online.no