Lokallag Drammen og omegn arrangerer åpent møte på Verdens Hjerneslagdag 29.10

Lokallag Drammen og omegn arrangerer åpent møte tirsdag 29.10 på Verdens Hjerneslagdag

(NB: Dette arrangementet jobbes det med…MERE OPPLYSNINGER KOMMER).

Sted: Scandic Ambassadør Hotell, Strømsø torg 7, 3044 Drammen.

Velkommen v/leder Svein Bugge Persson

Foredrag v/Jannicke Boug «Pasienten en ubrukt ressurs»

Det serveres kaffe, te, og enkel bevertning