Likepersonskurs i Oslo

SFiO holder likepersonskurs i Oslo 15. november på Thon Hotel Linne, Statsråd Mathisens vei 12, 0598 Oslo. Kursholder er Ann Kunish, likepersonsansvarlig i NFS.

Tid: 0900 – 1700

I løpet av dagen skal vi være innom definisjon og politisk forankring av likepersonaarbeid, rolleforeståelse, motivasjon, forhold til egen prosess, hensiktsmessig deling av erfaring, støttebegrepet og praktisk verktøy.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sverre Bruun (92240533) eller Jan Ivar Brønn (40847461).