Hovedforeningen avholder årsmøte 2018

NFS årsmøte og årsmøtekonferanse 2018.

 NFS’s årsmøte og årsmøtekonferanse avholdes lørdag 17 – søndag 18 mars 2018 på Gardermoen.

Selve årsmøtet avholdes søndag 18.mars 2018 kl 10.00 og er åpent for alle medlemmer.

Alle har talerett, antall stemmeberettigede ihtl NFS vedtekter 2017. Grunnet plass, sakspapirer, etc trenger vi en påmelding av de som kun skal delta på årsmøtet, innen 8.3.2018 til sekretær Tor-Ole Tveterhagen, Støtterudvegen 30, 2008 Fjerdingby. Mobil 909 82 662, email: post@slagrammede.org.

Hovedforeningen dekker reise/opphold for 2 representanter fra hvert lokallag til årsmøtekonferansen.

Egenandel for hver av disse 2 er kr 500,- for årsmøtekonferansen inklusive reiseutgifter.

Deltagere utover dette må dekke kostnadene selv eller via lokallaget. Kontakt lokallaget for mere informasjon. Direktemedlemmer kan kontakte sekretær på mob 909 82 662 for mere informasjon.

Egen invitasjon og sakspapirer sendes lokallagene.

Forslag til årsmøtet 2018 sendes leder Kjell Inge Skarbø, Helle, 6265 Vatne.

Forslagene må være styret i hende innen 18.1.2018.

Styret