Høstkonferanse for unge slagrammede

NFS inviterer til høstkonferanse for unge slagrammede og pårørende.

Vi har gleden av å invitere alle unge slagrammede og pårørende under 55 år til en hyggelig helg på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen fra fredag 29. oktober kl. 17.30 til søndag 31. oktober kl. 14.00.

Programmet vil være variert, og inkludere både foredrag, sosiale aktiviteter og mye tid til å utveksle erfaringer og danne nye bekjentskaper. Fredag kveld vil settes av til velkomst og sosiale aktiviteter for å bli kjent. Programmet på lørdag vil omhandle tema knyttet til fysisk helse etter hjerneslag, eksempelvis effekten av trening og informasjon om vanlige fysiske følgevirkninger av hjerneslag. Til sist vil søndagen legge vekt på mental helse i etterkant av hjerneslag. Tematikken her vil være knyttet til hvordan et hjerneslag eller en ny rolle som pårørende kan påvirke psyke, identitet og sosiale relasjoner.

NFS legger vekt på at konferansen skal være rimelig å delta på. For medlemmer av NFS er egenandelen satt til 750 kr. Egenandelen dekker kost og losji fra fredag-søndag, og reiseutgifter over 800 kroner vil også refunderes. Det er mulig å søke eget lokallag om refusjon av egenandel i etterkant. Deltakere som ikke er medlemmer må selv dekke reise, kost og losji.

NFS følger alle anbefalinger knyttet til smittevern, og tar høyde for at smittesituasjon og retningslinjer i Norge kan endres raskt. Ved en eventuell avlysning eller utsettelse vil innbetalt egenandel og eventuelle reiseutgifter bli refunderte.

Spørsmål eller påmelding kan rettes til Benedicte Hellestveit på messenger, tlf. 94866563, eller e-post benedicte.hellestveit@student.uib.no.

Påmeldingsfrist er satt til 20. september 2021