Høstkonferanse

HØSTKONFERANSE 2021

NFS inviterer til høstkonferanse på Gardermoen 

fredag 24. – søndag 26. september 2021

 

Styret inviterer to personer pr. lokallag. Det er ingen egenandeler, reise, opphold og diett dekkes sentralt. Møtet avholdes på Thon Hotel Gardermoen Airport Hotel.

Fredag blir det, grunnet den siste tids utvikling, avholdt et ekstraordinært årsmøte. Dette starter kl. 16.00 og vi benytter resten av dagen til dette. Se egen dagsorden for møtet.

Påmelding til Høstkonferansen 2021 sendes til Øystein Haugan oha.haugan@gmail.com mobil 911 10 110 innen 5. september.

Allergier og behov for HC rom meldes fra til Øystein ved påmelding.

Husk å oppgi hvilken deltager som er delegat og stemmeberettiget ved årsmøte.

 

Flyreiser bestilles med rimeligste billett. Hvis behov for refusjon av flybillett før 24.9. benyttes vedlagte reiseoppgjørsskjema. Øvrige kostnader dekkes etter avholdt konferanse.

Det er bekreftet at shuttlebussene starter opp igjen 1.9.2021.

 

Hilsen Styret i Norsk forening for slagrammede.