Hjernen under angrep – Nevroklinikken ved Ahus inviterer til temakveld

I anledning den internasjonale hjerneuka, inviterer Akershus universitetssykehus til foredrag om hva som skjer når hjernen blir angrepet av sykdom, hvordan det påvirker oss fysisk og psykisk, samt hvordan det kan forebygges.

Arrangementet finner sted i Store Auditorium ( Hovedbygg Nordbyhagen ) på
Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog fra kl 18:00 til 20:30.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

HJERNEN UNDER ANGREP
Hjernesykdommer kan gi bevegelsesforstyrrelse, redusert evne til egenomsorg, ofte endret psyke, stemningsleie, hukommelse og en rekke andre symptomer.
Nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus inviterer til publikumsforedrag for å informere om hva som skjer når hjernen blir angrepet av sykdom, hvordan det påvirker oss fysisk og psykisk, samt hvordan det kan forebygges.

18.00 – 18.30
Kan en hjerne rammet av slag repareres?
Antje Sundseth, overlege, ph.d.

18.30 – 18.45 Pause

18.45 – 19.15
Etter hjerneslaget
Bente Thommessen, overlege, ph.d.

19.15 – 19.30 Pause

19.30 – 20.00
Hjerneslagbehandling
Fortid, nåtid, fremtid
Ole Morten Rønning, førsteamanuensis

VELKOMMEN!