Årsmøte NFS Nedre romerike og Follo

Tirsdag 1 mars kl 18.00 på Rolvsrudhjemmet, Margarethas vei 11, Lørenskog.
Etter årsmøte blir det medlemsmøte med følgende tema:
Logoped Ole Andreas Holmsen fra Ahus REHAB prater om hjerneslag og AFASI
Enkel bevertning samt loddsalg!