Åpent møte på Folkets Hus i Drammen

Pasient- og brukerombud Anne – Lene E. Arnesen orienterer om sin rolle, samfunnsoppdrag og mandat, rettigheter osv.

Tema: «Pårørendes hverdag» v/ styremedlem Øivind Hulbak

Det blir bevertning – alle er velkomne!