Åpent møte om svelgevansker etter hjerneslag

Åpent møte om svelgevansker etter hjerneslag 29.oktober
Norsk forening for slagrammede (NFS) i Follo inviterer til åpent møte om svelgevansker etter hjerneslag.

mandag 29.oktober
kl. 17.30 på Thon Hotell, Ski

Logoped Maribeth Rivelsrud fra Sunnaas vil fortelle om
svelgevanskene (dysfagi) mange kan få, særlig etter hjerneslag. Kabi Fresenius vil vise sine produkter rettet spesielt mot de med svelgevansker.

Etter pausen, hvor mat/drikke serveres, vil Jannicke Boug holde sitt «Motgangs-show». Her forteller hun om hvordan hun taklet det å få hjerneslag i ung alder og hvordan livet ble snudd opp-ned. Særlig yngre slagrammede kan ha utbytte av dette foredraget.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Bjørn Bakke
Leder NFS Follo
tlf 90144031
bakke.bj@gmail.com