Åpent møte i Drammen

Europeisk Slagdag 12.mai 2015

NFS Drammen og omegn inviterer til markering av den Europeisk slagdag med

Åpent møte i
Folkets Hus, Drammen, kl. 18.00 – 20.00, Inngang St.Olavsgt. 2.etg –sal 2 , heis
Den Europeiske slagdagen blir markert hvert år i mai, for å sette søkelyset på hjerneslag. 16 000 blir rammet hvert år. Hverdagen blir med ett endret for alle slagrammede og de pårørende.
Det er viktig at det settes fokus på rehabilitering og læring og mestring. Vi har vært så heldig å få ;

Sykepleier, førsteamanuensis og forsker Siren Eriksen, Instituttet for sykepleievitenskap –Drammen til å innleder om

«Er det ikke bare å ta seg sammen, da?» Følelsesmessige endringer etter hjerneslag.

Etter innledningen blir det anledning til samtale og spørsmål.

NFS Drammen og omegn vil orientere om aktiviteter som foreningen har planlagt i 2015.

Det blir en enkel bevertning. – Alle hjertelige velkommen.

Med vennlig hilsen
NFS Drammen og omegn
for styret
Svein Bugge Persson
Leder