Siste nytt

 • Blodpropp i hjernen

  Innfører ny behandling av hjerneslag i Norge!

  Fra www.dagensmedisin.no Publisert: 2017-04-24 16:06 Lisbeth Nilsen lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no Innfører ny behandling av hjerneslag i Norge Beslutningsforum sier ja til å innføre trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Bildetekst: Blodpropp i hjernen: Blodpropp som tilstopper store blodårer i hjernen lar seg ikke alltid løse med trombolyse. For denne typen alvorlige

  Les mer
 • 20-doblet risiko for blodpropp den første måneden etter hjerneslag

  Fra www.unikard.org (hjertebloggen). Faren for å rammes av venøs blodpropp er vesentlig høyere blant tidligere slagpasienter enn blant andre innbyggere, viser en ny studie fra Tromsø. Spesielt de tre første månedene etter iskemisk hjerneslag er risikoen kraftig økt. Førsteforfatter: Ludvig Balteskard Rinde Forskerlinjestudent K. G. Jebsen TREC – senter for

  Les mer
 • Lave kolesterolnivåer blant pasienter som får hjerneslag for andre gang.

  Fra Hjertebloggen Førsteforfatter: Gerd Haga Bringeland Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Finansieringskilder: Universitetet i Bergen Forskerne fant høyest sannsynlighet for tidligere hjerneslag hos de slagpasientene som hadde lavest kolesterolnivåer ved innleggelse. Av 2514 akuttinnlagte hjerneinfarktpasienter i en ny studie fra Haukeland universitetssjukehus, hadde 429 vært lagt inn med slag

  Les mer
 • NYTT BLODFORTYNNENDE LEGEMIDDEL!

  Legemiddelfirma stoppet medisin-studie før tiden Fra www.dagensmedisin.no Publisert: 2017-02-15 06:00 Lisbeth Nilsen lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no   Den største studien så langt med antikoagulanten Xarelto blant høyrisikopasienter nådde endepunktene tidlig, og studien er stoppet.   Ifølge pressemeldingen fra Bayer og samarbeidspartneren Janssen Research & Development viste det blodfortynnende legemiddelet Xarelto (rivaroksaban) seg å være

  Les mer